PRIVACY STATEMENT

 

Algemene informatie

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en deze disclaimer, zijn de algemene voorwaarden bindend.

Gebruik van deze website

De gegevens op de website van MACOIN zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over MACOIN. MACOIN spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kan er aan de website geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Op de website rust een auteursrecht van MACOIN. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Privacy statement

MACOIN respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van MACOIN is voor uw eigen rekening en risico. MACOIN sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door MACOIN.