Skip to main content

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande in gemeenteland, namelijk: Opensource & Common Ground.  Bij Opensource (letterlijk vertaald: open bron) wordt er brondata gepubliceerd, die vrij beschikbaar is voor het publiek. Hiermee wordt een omgeving gecreëerd, waarin iedereen vrij is om de brondata te kopiëren, aan te passen of te verspreiden. Bij Common Ground (letterlijk vertaald: gemeenschappelijke grond) gaat het in de kern om een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening. Door op een andere manier om te gaan met gegevens, kan data worden losgekoppeld van werkprocessen en applicaties. In plaats van data veelvuldig te kopiëren en op te slaan, kan de data vanuit het Common Ground principe bij de bron worden bevraagd.

Een goed voorbeeld van Opensource & Common Ground in de praktijk is Signalen. Dit is een landelijk applicatie voor het registreren, routeren, be- en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte. Deze applicatie gebruikt artificial intelligence (AI) voor het automatisch classificeren en routeren van meldingen op basis van informatie van eerdere meldingen. AI heeft betrekking op systemen en machines, die onze eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en die zichzelf tijdens dat proces kunnen verbeteren op basis van de vergaarde informatie. Het verbeteren wordt machine learning (ML) genoemd. In het geval van de meldingen openbare ruimte worden meldingen door middel van de AI en ML steeds vaker naar het juiste behandelteam doorgezet. Het gevolg hiervan is een snellere afhandeling van meldingen, dat leidt tot besparing in tijd en geld en een hogere klanttevredenheid.

De Signalen-community

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het initiatief genomen om verschillende partijen bij elkaar te brengen voor een samenwerking rondom de applicatie Signalen: de Signalen-community. Een belangrijke partij in de Signalen-community zijn de betrokken gemeentes. Zij delen onderlinge kennis en ervaring, hergebruiken elkaars documenten en stemmen nieuwe functionaliteiten met elkaar af. Daarnaast zijn ook marktpartijen onderdeel van deze Signalen-community. Zij richten zich onder andere op het technische beheer in de vorm van een Software as a Service (SaaS) oplossing, helpen bij de begeleiding van de implementatie, richten zich op het functioneel beheer of bouwen mee aan nieuwe functionaliteiten. Gemeentes die meer betrokken willen worden bij de ontwikkelingen zijn van harte uitgenodigd om zich ook aan te sluiten bij de Signalen-community.

Keuze van beheerpartij in relatie tot multitenancy

Om Signalen te installeren zijn er twee mogelijkheden: of een gemeente installeert Signalen op de eigen ICT-infrastructuur of de gemeente neemt Signalen af als een SaaS-oplossing. Voor de SaaS-oplossing kunnen gemeentes kiezen voor hun eigen partner om de software te hosten. Die kosten kunnen echter lager uitkomen als gemeentes dezelfde partijen kiezen. Wanneer een hosting partij al eerder kennis en ervaring heeft opgedaan bij de inrichting van de Signalen omgeving, hoeven zij namelijk het wiel niet nogmaals uit te vinden. Daarnaast is het mogelijk om de jaarlijkse kosten laag te houden door de Signalen-omgeving met andere gemeentes te delen, een zogeheten multitenancy oplossing.

Multitenancy is de software architectuur, waarbij een enkel exemplaar van de software draait op een server en van daaruit verschillende tenants bedient. Een tenant is een groep gebruikers, die een gemeenschappelijke toegang heeft. Via deze oplossing maken gemeentes gebruik van dezelfde SaaS-oplossing voor Signalen, alleen heeft elke gemeente wel zijn eigen functionele inrichting en data. Op dit moment ondersteunt de applicatie Signalen deze oplossing nog niet. Bij voldoende animo kan er vanuit de community voor gekozen worden om de applicatie aan te passen en geschikt te maken voor multitenancy.

Vragen? Ideeën? Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op: signalen@macoin.nl