Skip to main content

De gemeente ’s-Hertogenbosch is deze week met succes live gegaan met de applicatie Signalen!

Met veel plezier hebben wij vanuit MACOIN de gemeente ’s-Hertogenbosch begeleid bij de inrichting en de implementatie van Signalen. Een applicatie die de gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt bij hun meldingenproces in de openbare ruimte. Het registreert overlastmeldingen van burgers en routeert deze binnen de organisatie naar de juiste afdeling en waar nodig naar externe partners.

Samen met het projectteam hebben we gekeken welke inrichting het beste past bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Door gezamenlijk een ideaal gewenst proces op te stellen, waarbij voortdurend de klantbeleving scherp in beeld werd gehouden, hebben we inzichtelijk gemaakt op welke wijze Signalen het proces kon ondersteunen en welke functionaliteiten nog ontbraken. Deze ontbrekende functionaliteiten van Signalen zijn via de Scrummethodiek bijgebouwd. Tot slot is met uitleg, instructies en handleidingen het nieuwe proces succesvol uitgerold bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch.

We kijken terug op een succesvol project met een fijne samenwerking!